Visselblåsning

 

För oss är det viktigt med en öppen och transparant arbetsplats där alla trivs och att vi värnar om alla vi möter i våra verksamheter. Vissleblåsarfunktionen är ett verktyg för detta. Har något hänt? Speak-up!

Varför visselblåsa?

På Hammarviken Företagsutveckling AB strävar vi efter att ha en öppen och transparent arbetsplats, där missförhållanden inte ska förekomma.

Visselblåsarfunktionen tillhandahåller en säker och effektiv väg att rapportera misstankar om pågående eller tidigare överträdelser av lagstiftning, missförhållanden, korruption och oegentligheter.

Genom att göra det enkelt att rapportera, ger det oss möjlighet att hantera dessa fall och tillsammans värnar vi om att främja medarbetarnas, kundernas och allmänhetens förtroende för oss.

Denna visselblåsarpolicy omfattar de juridiska enheterna i Hammarviken Företagsutveckling AB, Yuncture AB med Inkubator, Yuncture House och Yuncture Invest, Hammarviken Fastigheter AB, Damacon AB och Build Together AB svd.

Vem kan rapportera?

Förenklat kan du rapportera missförhållanden om du är eller har varit verksam inom Hammarviken Företagsutveckling och dess bolag.  Är du osäker uppmuntrar vi dig till att läsa mer i vår visselblåsarpolicy.

Vad kan rapporteras?

Vi uppmanar dig att visselblåsa vid misstanke om ett missförhållande inom företaget med allmänintresse av att det kommer fram. Är du osäker uppmuntrar vi dig till att läsa mer i vår visselblåsarpolicy. Du behöver inte bevis för din misstanke, men alla rapporteringar måste lämnas i god tro.

Hur hanteras rapporteringen?

Rapporteringen hanteras konfidentiellt. Samtliga personuppgifter utan relevans kommer att raderas, och ärendet sparas endast så länge det är nödvändigt.

Har du fler frågor?

Om du vill veta mer om vår hantering av visselblåsningsärenden, personuppgifter eller arbetsmiljöfrågor läs gärna nedanstående dokument:

Fullständig visselblåsarpolicy