Direktinvesteringar

En långsiktig
relation

Vi investerar i och utvecklar lönsamma bolag som har ambitionen att växa. Tillsammans med engagerade kompanjoner och medarbetare leder vi företaget genom förändringsprocesser.

En engagerad partner

att växa med

När vi köper bolag utgår vi alltid utifrån ett långsiktigt tänk och står som ägare så länge vi kan tillföra något till verksamheten. Ofta vet entreprenören mest om sitt bolag och vi kan komplettera med vår kompetens och erfarenhet kring hur man utvecklar företag. Genom nära arbete skapar vi en fin dynamik och bra förutsättningar för att växla upp verksamheten.

För att skapa trygga och lönsamma företag arbetar vi med att hitta rätt strategiska affärsmodeller samt stöttar styrelser och ledningsgrupper i deras arbete.

Våra kompetensområden

Investeringskriterier

Vi utgår alltid ifrån vår investeringsfilosofi när vi köper företag. Och vår bestämda uppfattning är att gemensamma värderingar och en bra personkemi är en förutsättning för att kunna driva ett bra bolag. Däremot har varje affärsområde inom Hammarvikens koncern sina egna investeringskriterier. Dessa kriterier, tillsammans med filosofin, är avgörande för om en investering är intressant.

Små och medelstora bolag

Vi begränsar oss inte till någon specifik bransch och investerar i onoterade små- och medelstora bolag runt 50-200 MSEK.

Location

Geografisk närhet underlättar samarbetet. Därför tittar vi på bolag med huvudkontor i Sverige och större delen av verksamheten i Norden.

Utvecklingspotential

Vi vill att potentialen och utvecklingsmöjligheter ska styra. Vi tilltalas av bolag som står inför någon form av utveckling eller utmaning. 

Outtalad exithorisont

Vi arbetar sällan med en uttalad tidpunkt då bolaget ska säljas. Hammarviken vill vara ägare i bolag så länge som vi kan tillföra något.

Majoritetsägare

Vi vill gärna äga en majoritet i bolaget, och med det kommer också ett ansvar att vara mycket aktiv och engagerad. 

Kunskap om produkt/tjänst

Vi vill tillföra mer än bara kapital. Med andra ord investerar vi enbart i bolag där vi ser att vi även kan tillföra kompetens och erfarenhet.

Vi investerar med egna medel, med fokus på lönsamhet och trygghet.

Våra bolag inom direktinvesteringar

BESAB

Investeringsår: 2021 | besab.se

BESAB erbjuder specialservice inom ett flertal tjänsteområden med fokus på berg, betong och grund. Ett urval av tjänsterna BESAB erbjuder är tätning, förstärkning och underhåll av tunnlar och bergrum samt betongreperationer på exempelvis broar, kraftverk, tunnlar och parkeringshus.

Damacon

Grundat: 2019 | damaconmachines.com

Damacon är en handelsplats för begagnade maskiner och byggrelaterad utrustning. Bolaget köper och säljer maskiner till privatpersoner och mindre företag både i och utanför Sverige. Idén med Damacon är att affären ska gå snabbt, smidigt och säkert samt för att förlänga maskiners livslängd.  

Emballagegruppen

Grundat: 2023

Emballagegruppen tillverkar kundanpassat specialemballage, främst till industrin, i egna fabriker i Västsverige. Kunderna är allt ifrån lokala mindre företag till globala bolag. I gruppen ingår Hällingsjö Träkonstruktioner och Bollebygds Emballageindustri. 

Fruktbudet

Investeringsår: 2022 | fruktbudet.se

Fruktbudet levererar fruktkorgar och andra trivselprodukter till företag, med visionen att skapa extra energi, kreativitet och trivsel på arbetsplatser runt om i landet. Med ett brett sortiment och miljöfokus bidrar de till sundare och trivsamma arbetsplatser.

Hällingsjö Hus

Investeringsår: 2016 | hallingsjohus.se

I egen fabrik producerar och prefabricerar Hällingsjö Hus villor och genomför entreprenader, både i egen regi och till projektutvecklingsbolag och byggbolag. De tillverkar även annan prefab så som utfackningsväggar, staket och stommar i trä.

Mera Maskin

Investeringsår: 2017 | meramaskin.se

Mera Maskin arbetar med försäljning och service av maskiner för entreprenadbranschen med fokus på park, golf och grönyteskötsel. De erbjuder ett helhetskoncept och är återförsäljare för välkända varumärken inom branschen.

SafetyRespect

Investeringsår: 2011 | safetyrespect.se

SafetyRespect säljer och hyr ut fallskydd till bygg och industrisektorn. Bolagets drivkraft är att alla ska känna sig trygga på arbetsplatsen och kunna fokusera på uppgiften i stället för den egna säkerheten. Med lång erfarenhet av säkerhetslösningar är SafetyRespect inte bara leverantör, utan också en partner som hjälper dig att ta kontroll över fallskyddet i varje steg av byggprocessen.

Uperio

Investeringsår: 2016 | uperio.se

Uperio är en rikstäckande specialist inom kranuthyrning. Med en modern maskinpark med ett stort utbud av både större och mindre kranar verkar de över större delar av landet. Utöver uthyrning erbjuder Uperio även service av byggkranar, utbildning inom lyftoperationer och kranförare.

”Hammarviken tog emot oss med öppna armar"

Genom att tillföra en industriell och långsiktig huvudägare som Hammarviken skapas möjligheter för en ökad utvecklingstakt av vår verksamhet, samtidigt som vi påskyndar generationsväxlingen och bibehåller ledningens aktiva ägande. BESAB har många års erfarenhet som specialister inom berg, betong och grund. Att tillsammans med Hammarviken och vår fantastiska personal kunna förädla BESAB ytterligare innebär många fördelar för våra kunder och anställda.

Christian Kleen, VD på BESAB.

Vi är ett
samtal bort

Funderar du på att sälja ditt bolag? Det är en process som tar lång tid och mer kraft än vad man ofta tror. Vi vet att försäljningsprocessen kan kännas krånglig och känslosam. Det är inte lätt att släppa ifrån sig något som man har arbetat med under många år. Vi har också sålt bolag och vet hur det känns. Men inget känns bättre än när ens livsverk får leva vidare.


Anna Langenius
Investment Manager
anna@hammarviken.com
0704-01 92 01