Våra värderingar

Öppenhet

Ärlighet

Respekt

Kompetens

Vår syn på företagsutveckling är alltid baserad på delade värderingar. Våra ledord är vår värdegrund och vi arbetar utifrån dessa i samtliga affärsrelationer. Denna filosofi, kombinerat med en bred kompetens inom företagande, är det som ligger till grund för våra långsiktiga relationer, kompanjonskap och framgångsrika affärer.

Personkemi och värderingstänk är en stor och avgörande del i våra investeringsprocesser. Vi har tackat nej till intressanta investeringar, men också klivit ur lönsamma bolag, där våra värderingar inte har stämt överens.

Ledorden öppenhet, ärlighet, respekt och kompetens bygger på öppna dialoger, ärliga samarbeten och att vi agerar med respekt. Vi tycker om när det är högt i tak och när personer runt oss öppet och ärligt uttrycker sina åsikter, men aldrig på bekostnad av respekt för andra människor. Ledordet kompetens kommer ifrån att vi ges utrymme att visa hela vår kunskapspalett när vi vet att de andra värdeorden är på plats. 

Engagemang

Hammarviken har i många år varit engagerade i olika idrottsföreningar, hjälporganisationer och andra välgörenhetsprojekt. Vi vill vara en del i att förbättra vårt samhälle och skapa förutsättningar för våra medmänniskor.

Kontakta Josefin för att veta mer.

Hållbarhet

Innovativa sätt att minska
vårt klimatavtryck

På Hammarviken bryr vi oss om miljön och dess utveckling. Vi inser att våra verksamheter påverkar vår planet och därför strävar vi efter att vara en kraft för positiv förändring. Genom att engagera oss i hållbarhetsfrågor tar vi ett aktivt ansvar för att vara en inkluderande arbetsgivare, minimera vår miljöpåverkan och bidra till en bättre framtid.

Vi håller oss uppdaterade med de senaste trenderna och teknologierna inom social och ekologisk hållbarhet. Detta innebär att vi ständigt söker nya och innovativa sätt att minska vårt klimatavtryck, ta vara på resurser och förbättra arbetsmiljön. För att säkerställa att hållbarhetsarbetet genomsyrar hela vår organisation, har vi en dedikerad hållbarhetsansvarig som arbetar nära våra dotterbolags respektive hållbarhetsansvariga för att stötta dem i deras strävan efter att vara hållbara företag.


Kontakta Månstråle om du vill veta mer om vårt hållbarhetsarbete.