Våra kompetenser

En perfekt
mix in-house

Hammarvikens företagsgrupp drivs av personer med erfarenhet av att utveckla bolag som har ambitionen att växa. Vi tror att kombinationen av den erfarne tillsammans med unga och nyfikna personer kan skapa en intressant spänst inom bolagen. Läs mer om våra kompetensområden nedan.

Hammarvikens kompetenser

En hållbar företagsutveckling handlar om att implementera och addera rätt kunskap. Vår investeringsstrategi skiljer sig åt mellan våra affärsområden, men grundar sig alltid i att vi ska kunna tillföra något till våra bolag. Därför har vi valt att samla så mycket kompetens som möjligt in-house för att kunna bistå våra dotterbolag i deras utveckling.

Entreprenörskap

Ligger till grund för hela vår verksamhet och vi drivs av att se entreprenörer växa.

Finansiering

Med ett starkt eget kapital finansierar vi bolagsförvärv främst genom egna medel.

Bolagsförvärv

Att köpa bolag är alltid en nytändning och vi står som ägare så länge vi kan tillföra något.

Juridik

Vårt juridiska stöd säkerställer och ger strategisk rådgivning i bolagsformalia.

Sälj

Vi vet hur man sätter rätt strategier för att ett bolag ska kunna nå ut med sitt erbjudande.

Hållbarhet

Vi håller oss uppdaterade i miljö och samhällsfrågor och stöttar bolagen i deras arbeten.

Marknadsföring

Vi har strategisk och operativ kunskap för att stötta våra bolag i kommunikativa insatser.

Styrelsearbete

Ett professionellt styrelsearbete är viktigt för att skapa spänst mellan de olika forumen i ett bolag.

Ledarskap

Vi skapar tydlighet, målinriktning och förutsättningar att få med sig alla i en förändringsprocess.

Sociala Medier

Arbetar fram och implementerar de senaste strategierna för maximal digital närvaro.

Innovation

Vi främjar en kultur av innovation där nya idéer välkomnas och testas med syftet att ständigt förbättra.

Bolagsstyrning

Tillsätter ledningsgrupper och stöttar dessa i sina operativa arbeten inom bolagen.

Unga, nya
inspiratörer

Genom vårt helägda dotterbolag Yuncture stöttar vi entreprenörer i ett tidigt skede. Detta gör vi genom ett kostnadsfritt inkubatorprogram, investering samt ett modernt och nytänkande co-working space under varumärket Yuncture House. Dessa entreprenörer bidrar till nya och innovativa affärsmodeller och idéer som skapar mervärde för hela koncernen.

Dotterbolagen har egna ledningar och ekonomifunktioner. Vi gillar att ha unga personer i ledande positioner för att få in ett nytt tänk.