Turnaround

Från noll
till hundra

Vi ser potentialen och investerar i bolag som inte alltid har den bästa lönsamheten. Med gedigen erfarenhet i kombination med nya och moderna tankar skapar vi förutsättningar för bolag, som har hamnat i svårigheter, att komma på rätt bana och utvecklas igen.

Vi skapar en stabil grund för framtiden

Ett företag hamnar periodvis i svårigheter. Några avgörande felaktiga beslut, oväntade svängningar i marknaden eller organisationsstörningar kan medföra problem för ett i grunden bra bolag. Transparens och goda relationer är för oss grundpelare för framgångsrika samarbeten.

Vi jobbar alltid med stor respekt för entreprenören och företagets historia. Dock ser vi till bolagets bästa och bygger därför en stabil grund utifrån rätt kärna och kompetens. Det kan därmed innebära att man ibland behöver fatta svåra och känsliga beslut, men som är nödvändiga för företagets framtida utveckling.

Investeringskriterier

Vi utgår alltid ifrån vår investeringsfilosofi när vi köper företag. Och vår bestämda uppfattning är att gemensamma värderingar och en bra personkemi är en förutsättning för att kunna driva ett bra bolag. Däremot har varje affärsområde inom Hammarvikens koncern sina egna investeringskriterier. Dessa kriterier, tillsammans med filosofin, är avgörande för om en investering är intressant.

Location

För ett nära samarbete ser vi helst att er huvudsakliga verksamhet finns inom tre timmars bilresa från Göteborg.

Dokumentation

Väl dokumenterat underlag som visar vinst under tidigare räkenskapsår. Utan detta har vi svårt att beräkna tillväxtpotentialen.

Omsättning

Vi går in i små- och medelstora bolag, inom etiskt försvarbara branscher, med en nettoomsättning på minst 100 MSEK.

Utvecklingspotential

Vi vill se tillväxt- eller lönsamhetspotential, baserat på dokumentation, kompetens och produkt/tjänst.

Organisation

Vi värdesätter ett sammansvetsat team, som är en förutsättning för att lyckas göra en turnaround på ett bolag.

Majoritetsägande

Vi vill vara majoritetsägare med minst 51%, detta på grund av den risk vi tar samt att ha mandatet att kunna fatta viktiga beslut.

Med eget kapital, handlingskraftigt arbete och moderna influenser återställer vi bolag till dess rätta värde.

”Ett nytt kapitel i företagets historia”

När Hammarviken och Space Production förvärvade Dohrns skrev vi ett nytt kapitel i företagets historia. På ett nytt och framåtriktat sätt fortsätter vi nu att driva vårt familjeföretag och utveckla Dohrns tillsammans med Space och Hammarviken – något vi är oerhört stolta och glada över.

Therese Dohrn, VD på Dohrns.

Vi gör det
tillsammans

Vi förstår att det kan vara tufft att se när ett fint bolag börjar få röda siffror. Men ju tidigare du tar tag i bolagets lönsamhetsproblem desto större chans är det att vi tillsammans genomför en lyckad turnaround. Faller ditt företag inom ramen för våra investeringskriterier är du mer än välkommen att kontakta oss.


Johan Berggren
Investment Manager
0705-42 66 34
johan@hammarviken.com