Hammarvikens utveckling

 

Hammarviken har drivits upp från små verksamheter. Trots engagemang i mycket investeringsintensiva företag har vi klarat oss från att behöva ta in externt kapital för att hantera expansionen. Vi har istället växt med en kontinuerlig lönsamhet och ett starkt kassaflöde. De senaste åren har Hammarviken haft en mycket gynnsam utveckling. Detta trots flera konjunkturnedgångar och globala finansiella kriser. Hammarviken har ett stort eget kapital och likviditeten är god.

Omsättning 2019 (MSEK)
Eget kapital (MSEK)
Procents årlig tillväxt
Anställda*
Snittålder**

* Totalt anställda i Hammarvikenkoncernen
** Snittålder på Hammarvikens huvudkontor

Kompetenser

 

Hammarviken drivs av personer med erfarenhet av företagsledning i såväl mindre som större bolag. Vi tror att kombinationen av den erfarne tillsammans med unga och nyfikna personer kan göra stora skillnader inom företagen. Vad vi kan tillföra till företag är främst:

Entrprenor-300x300

Entreprenörskap

Kännetecknas i detta fall av idérikedom och affärssinne.
Kontakta rätt person.

Finans-300x300

Finansiering

Genom eget eller externt kapital.
Kontakta rätt person.

Managment-300x300

Ledarskap

Vårt fokus ligger i tydlighet, målinriktning och förmågan att få med organisationen i förändringsprocessen.
Kontakta rätt person.

Juridik-300x300

Juridik

Stor kompetens och erfarenhet genom egna och anlitade jurister.
Kontakta rätt person.

Sales-300x300

Försäljning

Grunden för allt företagande är försäljning. Vi kan det och drivs av det.
Kontakta rätt person.

Marknad-300x300

Marknad, kommunikation & sociala medier

Strategiskt tänkande och operativt arbete för att utveckla ett företag utåt sett.
Kontakta rätt person.