Styrelseledamot

Per
Rosén

Per Rosén var Hammarvikens första externa styrelseledamot. Han kom in bolaget år 2013 och är speciellt engagerad i frågor kring nya affärsidéer och affärstrender.

Utöver ett stort engagemang i Hammarvikens styrelse, var Per den som satte igång verksamheten i USA för vårt fallskyddsföretag SafetyRespect. På daglig basis arbetar Per på fastighetsbolaget Ernst Rosén.

Specialistområde: Kreativ strateg
Oväntad hobby: Skriver dikter och låttexter
Favoritfilm: Rain Man
Vem är Per på kontoret? Filosofisk excentriker