Fastighetsansvarig

Michael
Lenberg

Michael började på Hammarviken 2021, men har suttit i våra lokaler sedan tidigt 2000-tal. Idag arbetar Michael med förvaltning och utveckling av våra fastigheter. Han ansvarar bland annat för framtagning och uppföljning av underhållsplaner och energieffektivisering samt tittar på nya fastighetsförvärv för att stärka vår portfölj.

Specialistområde: Förvaltning och utveckling av fastigheter
Oväntad hobby: Hummerfiske
Favoritfilm: Broarna i Madison County
Vem är Michael på kontoret? Allvetaren