Kommunikationsansvarig

Josefin
Rydhede

Josefin har sedan 2016 varit kommunikationsansvarig för Hammarviken. Hon arbetar bland annat med att ta fram marknadsstrategier för Hammarviken såväl som för våra dotterbolag. Som dottern i ägarfamiljen har Josefin stenkoll på ägardirektiven och hur dessa kan genomsyra vår kommunikation.

Josefin ansvarade, tillsammans med Mona och Roger, för den omfattande renoveringen och all inredning i vår kontorsfastighet. 

Specialistområde: Marknadsstrategier
Oväntad hobby: Skriva listor
Favoritfilm: Lejonkungen
Vem är Josefin på kontoret? Inredaren