Investment Manager - Direktinvesteringar

Anna
Langenius

Anna kom in i Hammarvikens styrelse 2019 med syftet att tillföra inspiration och nytänk. Utöver styrelsearbetet arbetar hon till vardags som Hammarvikens Investment Manager. Med sin långa erfarenhet av olika typer av bolagsförvärv är hon en bra tillgång för Hammarviken i processer att hitta nya bolag samt vara med och utvärdera dessa.

Specialistområde: DD-processer
Oväntad hobby: Offpistskidåkning
Favoritfilm: Local Hero
Vem är Anna på kontoret? Gaustapendlaren