Fastighetsförvaltning

Aleksander
Barjaba

Aleksander började på Hammarviken 2012 och är ansvarig för skötseln av våra fastigheter. Största delen av dagarna spenderar Aleks med att åka runt till hyresgästerna och se till att allt ser snyggt och prydligt ut. Aleks har ett orimligt stort intresse för våra ventilationsrum och har som stående aktivitet att visa nya medarbetare hur tekniken funkar.

Specialistområde: Ventilationsrum
Oväntad hobby: Simning
Favoritfilm: Coming to America
Vem är Aleks på kontoret? “Greken”