Vi har flyttat till nya lokaler i Lorensberg!

Sommaren 2021 förvärvade vi en paradfastighet i Lorensberg och kort därefter gick vi ut med att fastigheten i framtiden kommer att nyttjas som Hammarvikens kontor. Efter en lång tid av längtan och en gedigen renovering har vi, tillsammans med vårt helägda dotterbolag Yuncture, äntligen flyttat in i våra nya lokaler intill Näckrosdammen.  

Fastigheten som är på närmare 2000 kvm stod klar 1920 och nyttjades de första åren som privatbostad. Efter att villan senare bytte funktion från privatbostad till kontorslokal har både Hovrätten för Västra Sverige, Wallenstam och Göteborgs Universitet bedrivit verksamhet här. I och med fastighetens ålder och kulturhistoriska värde finns det mycket intressant historia att ta del av. Men vi börjar från dagen då Hammarvikens Mats, Sofia, Josefin och Christoffer var på visning inför ett eventuellt köp.  

Här berättar Mats: 

– Från början var vi inte helt eniga i beslutet av att köpa fastigheten och jag minns väldigt väl när det vände.  

Det var en solig dag i juni och mäklaren hade precis tagit med gänget på en visning i lokalerna. I husets lummiga trädgård finns en stor stenmur som de samlades intill för att prata igenom beslutet. Mats fortsätter. 

– Vi tvekade på om fastigheten var ett naturligt steg för Hammarvikens utveckling och på om vi som bolag passar in i Lorensbergsområdet. Mitt i vår diskussion säger vår kloka VD Sofia att “så länge Christoffer fortsätter att gå i strumplästen kommer vi kunna behålla samma känsla oavsett vart vi befinner oss”. Det var en mening som fick oss alla att skratta och senare även inse att Hammarvikens kultur inte sitter i vår gamla kontorsbyggnad, utan i oss.  

Därefter togs beslutet och fastigheten blev vår dagen innan midsommarafton 2021. Vi hade länge funderat på att flytta verksamheten till Göteborg, inte minst för att attrahera och behålla yngre medarbetare. Till slut landade vi i att det är ett naturligt steg för Hammarviken, då vi har breddat våra investeringskriterier och tittar på bolag även utanför byggsektorn. Vi såg också en stor potential för Yuncture att bli en klart större och mer vital aktör i Göteborgsregionen genom att befinna sig mer centralt. I samband med flytten har man även valt att addera ytterligare ett affärsområde inom Yuncture, nämligen ett innovationskoncept som går under namnet Yuncture House.  

Det var svårt att få tag på hela gänget för en fotografering. I ett hus på 2000 kvm finns det många gömställen.

Historia om huset 

Huset uppfördes 1917-1918, och stod klart 1920, för direktör Henrik Löwenadler efter ritningar av arkitekt Karl M Bengtsson. Löwenadler kom att bosätta sig i villan tillsammans med sin fru och sina fyra barn. Villan gick då under namnet “Villa Löwenadler”.  

Arkitekten Karl M Bengtsson (1879-1935) utformade byggnaden i tidstypisk nationalromantisk stil. Vid sidan av Villa Löwenadler är Bengtsson upphovsman till flera av Göteborgs betydande byggnader, bland annat Lorensbergsteatern, Sjöfartsmuseet och Sjömanstornet med flera. Huset uppfördes i två våningar med källare och vind, men till skillnad mot många av de övriga tegelhusen i Lorensbergs villastad fick villan en putsad fasad.  

Huset genomgick en större renovering på 1990-talet där även den nya huskroppen byggdes till och ihop med det gamla huset. Den nya husdelen fick ett modernare utseende med mycket glaspartier för att skilja sig åt från den gamla klassiska byggnaden. Men sedan dess hade inte mycket gjorts i huset vilket betydde att vi skulle ha en hel del arbete och renovering framför oss vid ett övertagande av fastigheten.  

Denna tavlan är bara ett av de fynd vi hittat under renoveringsprocessen och vi hoppas att kunna identifiera männen på bilden i framtiden.

”Tradition med nytänk” 

Huset besitter ett högt kulturhistoriskt värde och omfattas av skyddsbestämmelser i gällande detaljplan. Byggnaden är utpekad i stadens bevarandeprogram och ligger inom riksintresse för kulturmiljövården. Därför kopplades en antikvarie in för att ge guidning i vilka delar i huset som vi behövde vara extra försiktiga. Ingenting har behövt återskapas till ursprungligt utseende. Men i vissa rum har detta ändå gjorts för att tillföra karaktär till rummet.  

Vi har från början arbetat utefter ledorden “Tradition med nytänk”. Dessa bevingade ord kom från vår Scandinavienchef på SafetyRespect, Kim Hallgren som satte ord på vår vision. Dessa ord har varit ett genomgående “mantra” för alla som har varit inblandade under renoveringsprocessen. Med glädje har de fått komma med kreativa idéer för att skapa de bästa förutsättningarna för huset. Dock i den fina balansgången i att bevara det kulturhistoriska, och samtidigt skapa en grym och modern arbetsplats. 

Redan tidigt i processen bestämde sig familjen Rydhede för att detta skulle bli ett eget projekt. Sedan dess har det varit många sena nätter av inspiration och internetshopping, och vi vill tacka alla grymma hantverkare och övriga inblandade för ett fantastiskt jobb. Vi lovar att berätta mer om renoveringen i ett framtida inlägg.