Vi förstärker styrelsen samt byter VD

Boken 2017 är lagd till handlingarna. Totala omsättningen för våra bolag landade på drygt 1 miljard kronor. Vi är naturligtvis stolta över prestationerna under året och vi ser fram emot förhoppningsvis ännu ett bra år. I samband med årsstämman i år valde vi att göra en del förändringar uppe i moderbolaget Hammarviken Företagsutveckling AB.

Till att börja med förstärker vi styrelsen med två av ägarna, Josefin och Christoffer Rydhede, som båda varit inne i Hammarvikens verksamhet under flera år. Vi kompletterar med ytterligare en extern ledamot, Anna Langenius, som byter stol från dotterbolaget Stavdal till moderbolaget Hammarviken.

Christoffer har jobbat med Hammarviken Fastigheter, kapitalförvaltning och vårt ben som vi valt att kalla ”Ny teknik”. Affärsområdet inkluderar inkubatorverksamheten Yuncture och investeringar som är kopplade till ny teknik. Med Christoffers inriktning får vi i styrelsen in ett mer digitalt tänk, något som vi kommer ha stor användning för i utvecklingen av våra dotterbolag.

Josefin har bakgrund från reklam- och kommunikationsbyrå och ansvarar för marknadsföringen och profileringen i flertalet av våra bolag. Hon arbetar såväl strategiskt som operativt med kommunikationen samt har en bra insyn i sociala medier och dess utveckling.

Anna har bakgrund som företagsledare i olika företag samt som investerare på Almi och Layline. Hennes intresse kring nya affärsmodeller och ny kommunikation kommer att vara en stor tillgång till vår styrelse.

 

 

Sofia Regestad som ny VD

Sofia går in som VD, efter 7 år i Hammarviken. Hon lämnar därför sin roll som CFO för att mer inrikta sig på nya affärer, investeringar i nya verksamheter och förädling av befintliga bolag inom koncernen. Sofia är ledamot i de flesta av våra större dotterbolags styrelser.

Mats Rydhede blir med denna ändring ordförande i Hammarvikens styrelse samt koncernchef. Samtliga befintliga ledamöter; Peter Björnram, Per Rosén och Einar Christensen, stannar kvar i Hammarvikens styrelse.