Svenska Bod

 

Svenska Bod kom i Hammarvikens ägo under 2013. Bolaget har som huvudverksamhet att hyra ut kontors- och omklädningsbodar till byggsektorn. Bodarna tillverkas i Sverige och håller en mycket hög klass med lång livslängd.

Svenska-Bod---Liggande
Inträdesår
Omsättning i MSEK
Antal bodar

Efter en kraftig expansion under de senaste åren, är planerna för 2017 att nu bredda verksamheten till att också gå utanför byggbranschen. I takt med att behovet ökar inom offentlig miljö, kommer Svenska Bod nu också att börja med uthyrning av än mer högklassiga moduler till bl.a. vård, omsorg och skola.

Svenska Bod

Jolengatan 21 A, 431 49 Mölndal

E-post: helene@hammarviken.com

Telefon: 031-89 50 40

www.stavdal.se