Uppförandekoden är ett ytterligare steg i vårt hållbarhetsarbete

Vi har sedan start, för snart 20 år sedan, haft en fantastisk utveckling och växt med både fler bolag i portföljen och nya medarbetare. Våra ledord, öppenhet, ärlighet och respekt, har alltid varit vår ledstjärna och i takt med att vi växer ökar även behovet av att tydligare uttrycka och kommunicera våra värderingar och arbetssätt.

Som en del av det arbetet har vi ansökt, och nu blivit godkända, till att bli en del av UN Global Compacts, som drivs av FN. UN Global Compacts är Sveriges största hållbarhetsnätverk där man som medlem får tillgång till utbildningar, praktiska verktyg och ett brett nätverk som hjälper företag att accelerera hållbarhetsarbetet. Genom deras principer, som innefattar områden som mänskliga rättigheter, arbetsrätt, miljö och antikorruption, hjälper de företag att skapa rätt förutsättningar för genomförandet av de globala målen och Agenda 2030.

I samband med vårt medlemskap i UN Global Compacts har vi upprättat en uppförandekod som ska fungera som ett verktyg för att underlätta vår arbetsvardag och även skapa tydlighet i hur vi ska agera i olika situationer. Vårt mål är att uppförandekoden ska ge oss trygghet och vägledning för att kunna stå upp för våra värderingar.

– På Hammarviken bygger vi inte bara bolag. Vi bygger också relationer baserade på öppenhet, ärlighet och respekt. En uppförandekod betonar det förhållningssätt som gäller inom Hammarviken och i våra kontakter med omvärlden och samhället i övrigt. Som moderbolag i gruppen är vi tydliga med att hållbarhetsarbetet är viktigt. Säger Sofia Regestad, VD på Hammarviken.

Uppförandekoden är en del i ett större hållbarhetsarbete som vi påbörjat där de första stegen under våren har varit att ta fram en hållbarhetsvision utifrån Agenda 2030 samt en mängd olika policys och rutiner. Detta dokument är till för alla som arbetar inom Hammarviken och tydliggör hur man ska uppträda mot sina medarbetare, kunder, leverantörer och övriga intressenter.

Läs mer om vår uppförandekod här.