Stavdal Malmö levererar till Västra Hamnen

Stavdal levererar helhetslösningar  till olika bostadsprojekt i Västra Hamnen, ett av Malmös idag största och mest expansiva utbyggnadsområden.

Byggnationen av den första etappen drog igång år 2001, och runt 2031 beräknas hela området stå klart. Färdigställt väntas Västra Hamnen ge plats åt runt tjugotusen boende och nästan lika många arbetsplatser.

Stavdal i Malmö är med och levererar till tre olika bostadsprojekt; Veidekkes projekt kv Barcelona och kv Klyvaren 2, samt till Ikanos projekt kv Parken. Det samlade byggvärdet på projekten överstiger 500 milj kronor. Stavdal levererar miljöbodar, fallskydd, tillfällig el och all annan förekommande utrustning till projekten.

Projekten Kvarteret Barcelona och kvarteret Parken väntas vara klart för inflyttning redan i början av 2016.

Besök Stavdals hemsida!