Stavdals nya hyrcenter i Kungsängen

I slutet av januari öppnar Stavdal ett nytt hyrcenter i Kungsängen, Stockholm. Hyrcentret kommer att bli ett av Stavdals största och inhysa bodar och hissar. Man kommer att flytta hela sin nuvarande bodverksamhet i Stockholm till det nya hyrcentret.

Huset blir 66 meter långt, 24 meter brett och står på en tomt om totalt 9900 kvadratmeter. Utöver uppställningsyta för bodar och hissar kommer det nya hyrcentret ha plats för kontor och omklädningsrum, lagerplats, tvätthall samt en mindre butik på 100 kvadratmeter.

Kungsängen är en växande stadsdel. Både vad det gäller boendemässigt men även industrimässigt och bidrar till ett centralt läge för Stavdals verksamhet och nya hyrcenter. Lokalen beräknas stå färdig i slutet av januari 2017.

 

För mer information:

Peter Melin, projektledare Stavdal

08-760 76 00

 

Vidare till Stavdals hemsida, tryck här