Space Production förvärvar branschkollegan Dohrns Exhibitions & Events

Vårt dotterbolag Space Production förvärvar Dohrns och tillsammans blir de Nordens ledande helhetsleverantör inom events, mässor och inredningsproduktion. De tidigare branschkollegorna har mycket gemensamt som två ledande aktörer inom mäss- och eventindustrin. 

Vårt dotterbolag Space Production går in som majoritetsägare i Dohrns Exhibitions och Events. De tidigare branschkollegorna har mycket gemensamt som två ledande aktörer inom mäss- och eventindustrin. ”Det är två väletablerade bolag som står för kvalitet, erfarenhet och yrkesskicklighet”, säger Johan Berggren, Styrelseordförande i Space Production och numera även i Dohrns.

Synergieffekterna tros också bli många. Inte minst kommer bolagen att komplettera varandra rent geografiskt och kunna erbjuda lokal produktionskapacitet i Stockholm respektive Göteborg och således effektivisera verksamheten och minska miljöpåverkan. Samtidigt kommer bolagen att fortsätta sina verksamheter som separata bolag. ”Space är Space och Dohrns kommer att vara Dohrns. Det är två starka varumärken som vi vill fortsätta utveckla och låta växa i egen regi”, fortsätter Johan.

Dohrns Exhibitions & Events har ägts och drivts inom familjen Dohrn sedan 1925. Bolaget startade som en reklamateljé och har genom åren utvecklats till att vara en helhetsleverantör inom event- och utställningsproduktion. ”Det kan tyckas märkligt att ta in en ny delägare i ett snart 100 år gammalt familjeföretag, men vi ser det som en fantastisk möjlighet för bolaget att kunna leva i 100 år till”, säger Stefan Dohrn, tredje generationens ägare.

I samband med förvärvet tar Therese Dohrn över rollen som VD i bolaget. Therese har arbetat som projektledare i bolaget sedan ett antal år tillbaka och har parallellt varit en del av företagsledningen. Om sin nya roll och försäljningen till Space Production kommenterar hon, ”Det är ett modernt och framåtriktat sätt att fortsätta driva vårt familjeföretag. Dohrns lever vidare men i ny tappning, vilket känns otroligt spännande!”.

Therese Dohrn, Stefan Dohrn & Johan Berggren.

Hammarviken gick in som majoritetsägare i Space Production under 2020, då branschen och bolaget var kraftigt påverkat av pandemin. Sedan dess har man på ägarnivå jobbat med affärsutveckling för att stärka bolagets position på marknaden och öka lönsamheten. Idag står Space Production på en stark plattform och tillsammans med förvärvet av Dohrns är man redo för fortsatt tillväxt.