Space Production får en ny VD

Space Production, där Hammarviken och Partnerinvest är huvudägare, får en ny VD. Den mångårige VD:n och delägaren Kaj Edanius går i pension och lämnar över till Lasse Frisk.

Lasse har arbetat på Space Production i 15 år som både projektledare och Key Account Manager och har därmed en gedigen erfarenhet av stora och komplexa event. Detta borgar för en förståelse för de högt ställda krav som bolagets kunder ställer på Space Production. Med en bakgrund som aktiv bandyspelare och idrottsledare är han även en utpräglad vinnarskalle med en stark känsla för laget.

– Jag känner stor ödmjukhet inför förtroendet att få ta över VD-rollen för Space Production efter Kaj. Vi är ett respekterat varumärke i vår bransch som måste förvaltas väl och vi har genom åren skaffat oss en mycket stark ställning som vi ska bygga vidare på, säger Lasse.

Kaj Edanius fortsätter att jobba kvar i styrelsen och som resurs i företaget på deltid.

– Det känns tryggt att nu få lämna över ledningen av teamet till Lasse efter att jag under tjugofem års tid fått vara med och bygga upp Sveriges ledande produktionsbolag inom event och expo, säger Kaj. Lasse är en inkluderande team-builder med de kvalitéer som kommer att krävas för att fortsätta bygga upp företaget.

Med hjälp av Hammarviken och Partnerinvest som nya huvudägare sedan 2020 har Space Production kunnat gå stärkta ur den kris som Covid-pandemin orsakade hela mötesindustrin.

– Vi är mycket nöjda över att kunna säkerställa en bra generationsväxling i Space Production med denna lösning, säger Johan Berggren, styrelseordförande i Space Production. Med tanke på företagets särställning i branschen var det naturligt att i första hand titta internt efter en ersättare. Efter pandemin är utmaningarna och möjligheterna många. Ett uppdämt behov av möten har medfört en snabbt ökad efterfrågan på våra tjänster. Lasse har de egenskaper som kommer att krävas framöver och med honom vid rodret står nu Space Production väl utrustade för framtiden.

Space Production får en ny VD

Space Production är Nordens ledande helhetsleverantör inom mässa, event och inredningsproduktion. Med över 30 års erfarenhet av att leverera mässmontrar, events, och permanentutställningar är Space Production en komplett och pålitlig partner inom utställningsproduktion. Med gediget hantverkskunnande ger Space Production sina kunder trygghet och säkerställer att deras utställning eller evenemang levereras planenligt oavsett var i världen den äger rum.

Leveranssäkerhet, kvalitet och miljöarbete är grunden i Space Productions arbete. De lägger därför stor vikt vid sin tekniska kunskap samt att ha kontroll över hela produktionskedjan.

För mer info, vänligen kontakta

Lasse Frisk, VD Space Production AB
+46 708 54 20 09
lasse.frisk@spaceproduction.se

Johan Berggren, investerare Hammarviken Partnerinvest AB
+46 705 42 66 34
johan@partnerinvest.se