Sofia Regestad

VD

sofia@hammarviken.com
0760-06 02 06

Som VD i moderbolaget Hammarviken Företagsutveckling, arbetar Sofia bl a med dotterbolagens ekonomiska rapporteringar, ekonomistyrning och bolagsformalia. Utöver tidigare nämnda uppgifter ansvarar Sofia med hela koncernens upphandling av krediter och är därmed den som har mest kontakt med de banker som Hammarviken jobbar med. Hon sitter med i flera av dotterbolagens styrelser med särskilt ansvar för uppföljande av affärsplaner.

Sofia Regestad har varit på Hammarviken sedan 2011. Vid sidan om sitt arbete på Hammarviken, har hon studerat på Handelshögskolan i Göteborg samt på IHM Business School. Sofia är certifierad styrelseledamot.