Samarbete Stavdal och Goti Kran

I Göteborg levererar Stavdal tillsammans med dotterbolaget Goti Kran all utrustning och kranar till projektet Trafikplats Tingstad för NCC. Stavdal levererar helheten medan Goti Kran levererar 5 st självresande kranar av märkena Potain och Arcomet. Projektet är ett av fyra delprojekt i Marieholmsförbindelsen, en ny förbindelse mellan Göta Älv som sträcker sig till 2020.

För mer information kontakta Magnus Andersson, 031-388 68 05, VD på Goti Kran AB.