SafetyRespects levererar till projektet Stensötan i Solna

Hammarvikens dotterbolag SafetyRespect har ett nära samarbete med Ikano Bostad och deras projekt Stensötan i Solna. 105 bostadsrätter produceras för fullt och Safety Respect levererar fallskydd till bland annat balkonger, valvkanter samt hängbryggor för kommande takarbeten.

Tillsammans med kunderna skapar de en tydlig struktur gällande fallskydd, med analys, lösningar, utbildning, kontroll och dokumentation. Allt för att skapa en säker och för alla parter lönsam byggarbetsplats!