Per Rosén

Styrelseledamot

0706-95 13 75

Per Rosén var Hammarvikens förste externe styrelseledamot. Han kom in bolaget år 2013 och är speciellt engagerad i frågor kring nya affärsidéer och affärstrender. Per är CINO Chief Innovation Officer på det Göteborgsbaserade fastighetsbolaget Ernst Rosén AB.

Utöver ett stort engagemang i Hammarvikens styrelse, var Per den som satte igång verksamheten i USA för vårt fallskyddsföretag SafetyRespect.

Per Rosén, styrelseledamot på Hammarviken Företagsutveckling