Månstråle Dahlström

Hållbarhetsansvarig

manstrale@hammarviken.com

Månstråle har under lång tid arbetat med mänskliga rättigheter, både humanitärt och i utvecklings-samarbeten för bland annat Sida, Läkare utan gränser, Civil Society Center och RFSU. Genomgående så har fokus varit att stärka organisationer och individer för ökade möjligheter att påverka samhällsutvecklingen och att koppla samman intersektionella initiativ och program för hållbara resultat.

Sedan sommaren 2021 driver Månstråle Hammarvikens helägda dotterbolag Build Together.