Per Rosén

Styrelsemedlem

per@hammarviken.com
0706-95 13 75

Per Rosén var Hammarvikens förste externe styrelseledamot. Han kom in bolaget år 2013 och är speciellt engagerad i frågor kring nya affärsidéer och affärstrender. Per är Marknadschef på det Göteborgsbaserade fastighetsbolaget Ernst Rosén AB.

Per är även delägare i Sould Reklambyrå, där han tidigare också var verksam innan han växlade över till fastighetsbolaget. Utöver ett stort engagemang i Hammarvikens styrelse, var Per den som satte igång verksamheten i USA för vårt fallskyddsföretag SafetyRespect.