Darsim Shaml

Marknadsanalys

darsim@hammarviken.com
0730-57 37 76

Darsim flyttade till Sverige från den kurdiska delen av Irak år 2007. Darsim är utbildad historielärare i Irak och har arbetat som hemspråkslärare och lärt ut svenska som andraspråk i Sverige. Sedan 2017 arbetar han tillsammans med Helene och Aleksander på Hammarviken Fastigheter och har daglig kontakt med våra hyresgäster.

Darsim är även den på kontoret med flest språkkunskaper. Han pratar nämligen både kurdiska (sorani), arabiska, svenska och engelska. Även persiska och turkiska kan han förstå till viss del.