Josefin Rydhede

Kommunikationsansvarig

josefin@hammarviken.com
0739-36 66 48

Sedan hösten 2016 arbetar Josefin med samtliga frågor kopplat till strategisk och operativ marknadsföring och kommunikation för såväl Hammarviken som vissa av dotterbolagen. Josefin har bakgrund som projektledare på Sould Reklambyrå och en examen som marknadsekonom vid IHM Business School.

Josefin ansvarar även för det engagemang som Hammarviken har i idrottsföreningar och CSR-projekt.