Investeringsstrategi

Hammarvikens investeringsstrategi är inte begränsad till en specifik bransch, däremot har vi några kriterier som vi följer för att det ska vara en intressant investering.

  • 100% ägande eller stark majoritet
  • Vi värdesätter kompanjonskap
  • Vi jobbar utifrån ett långsiktigt tänk
  • Vi investerar i bolag med utvecklingspotential
  • Gemensamma ledord och värderingar är en förutsättning

Vilken typ av bolag söker vi?

 

Klicka på rutorna nedan för att läsa mer om hur Hammarviken tänker kring bolag i respektive fas. Hammarvikens huvudverksamhet är främst det som beskrivs i det orange fältet nedan – drift och utveckling.

Vår huvudverksamhet

Start

I vårt projekt Yuncture, låter vi nya entreprenörer få chans att växa med sina affärsidéer från ett tidigt stadie. Ihop med Hammarviken går man från en idé till ett färdigt bolag.

go

Hammarviken har en mycket stor erfarenhet av att driva bolag. Våra rutinerade företagsledare borgar för ett tryggt kompanjonskap med de kompanjoner som vi gärna jobbar med.

Utveckling

Hammarvikens kompetens och intresse ligger i att utveckla bolag. Vi brinner för att få våra bolag att växa. Med entreprenörskap och marknadstänk, får vi alltid en ordentlig fart i de företag vi går in i.

Exit

I de flesta fall arbetar vi utan någon tidsbestämd investeringshorisont. Vi är dock inte främmande för att ibland ha tydliga försäljningsplaner, om vi har kommit överens med våra kompanjoner om det.