Investeringsstrategi

Hammarvikens investeringsstrategi är inte branschinriktad. Istället har vi fyra kriterier som vi följer för att det ska vara en intressant investering.

  • Hammarviken ska ha kunskap inom branschen där bolaget har sin huvudsakliga inriktning.
  • Bolaget ska ha en färdig produkt/tjänst att sälja.
  • Det ska finnas en outnyttjad potential i produkten/tjänsten som bolaget säljer.
  • Det är inget krav, men en stor fördel om bolaget har ett välkänt varumärke.

Vilken typ av bolag söker vi?

 

Klicka på rutorna nedan för att läsa mer om hur Hammarviken tänker kring bolag i respektive fas. Hammarvikens huvudverksamhet är främst det som beskrivs i det orange fältet nedan – drift och utveckling.

Vår huvudverksamhet

Start

I vårt projekt Yuncture, låter vi nya entreprenörer få chans att växa med sina affärsidéer från ett tidigt stadie. Ihop med Hammarviken går man från en idé till ett färdigt bolag.

go

Hammarviken har en mycket stor erfarenhet av att driva bolag. Våra rutinerade företagsledare borgar för ett tryggt kompanjonskap med de kompanjoner som vi gärna jobbar med.

Utveckling

Hammarvikens kompetens och intresse ligger i att utveckla bolag. Vi brinner för att få våra bolag att växa. Med entreprenörskap och marknadstänk, får vi alltid en ordentlig fart i de företag vi går in i.

Exit

I de flesta fall arbetar vi utan någon tidsbestämd investeringshorisont. Vi är dock inte främmande för att ibland ha tydliga försäljningsplaner, om vi har kommit överens med våra kompanjoner om det.