Hur man säljer bolag till Hammarviken

Funderar du på att sälja bolaget? Det är en process som tar lång tid och mer kraft än vad man ofta tror. Vi har full förståelse att försäljningsprocessen ibland kan kännas krånglig med allt kring aktieöverlåtelseavtal, Letter Of Intent (LOI) och Due Diligence (DD). Vi vill därför bena ut försäljningsprocessen, berätta vad som är viktigt för Hammarviken i vår process och dela med oss av några viktiga tips på hur man kan förbereda sitt bolag för en försäljning.

Hjälp att utveckla bolag

Tips på hur du kan förbereda dig innan du säljer ditt bolag:

  • Förbered både bolaget och dig själv som ägare

Ofta är tiden man säljer sitt bolag en väldigt hektisk period för både ledning och ägare. Se till att förbereda den dagliga verksamheten så att den kan löpa på som vanligt. Förbered ledningen och sätt samman en mindre grupp som ansvarar för processen och håll den gruppen tight.

  • Gör bolaget personoberoende

Ofta är ägarledda bolag väldigt beroende av en eller ett fåtal personer. Det kan underlätta för dig om du ser till att sprida ut kunskapen så att du inte är beroende av en speciell person.

  • Ordning och reda

Ha ordning och reda i allt administrativt. Det är till stor fördel när man säljer ett bolag att du i en Due Diligence-process visar att du har koll på siffror, papper och eventuella risker. Ta gärna hjälp av en rådgivare, men se till att det alltid är du som har kontroll över processen.

Vad anser vi är attraktiva faktorer hos ett bolag?

En av de första investeringskriterierna till den som säljer sitt bolag är att våra ledord och värderingar stämmer överens. Vi anser också att det är viktigt att det är drivna och engagerade människor i bolaget. Vi är för kompanjonskap, men vi vill gärna ha majoritet. Om vi hittar rätt personer att jobba med så gör vi gärna det, därför är det viktigt att vi klickar med personerna i fråga så att vi kan ha kul när vi jobbar tillsammans.

Vi vill också se en tydlig utvecklingspotential i bolaget så att vi aktivt kan gå in och ta företaget vidare. Det får gärna också vara ett fint varumärke med bra historik, samt att det är ordning och reda i bolaget. Vi vill känna att vi kan vara med och utveckla bolaget,  vi tror att vi är fel ägare om vi endast ska vara passiva och förvalta.

Konkret så letar vi på Hammarviken efter mindre till medelstora bolag, primärt inom bygg- och anläggning och fastighetssektorn. Hammarviken jobbar med ett långsiktigt och industriellt tänkande.

Hammarvikens kompetensområden:

Vi har samlat lång och bred erfarenhet på Hammarviken med kompetenser som vi vet att många mindre och medelstora företag behöver stöttning med. Vi har inhouse-kompetens inom marknadsföring, bolagsförvärv, styrning och styrelsearbete, finansiering och goda relationer med banker m.m. Utöver dessa kompetenser har vi även vårt dotterbolag Yuncture, som bidrar med ett helt forum av unga, nya influenser på kontoret, och sist men inte minst ett brett affärs- och kontaktnätverk i näringslivet.

Hur man säljer bolag till Hammarviken

Hur ser processen ut när man säljer ett bolag?

Processerna när man säljer ett bolag ser oftast ganska lika ut. Så fort vi har samsyn på hur vi ska gå vidare så skriver man ofta ett Letter Of Intent (LOI), letter of intent. Där beskriver man det man kommit överens om i stora drag. I samband med detta påbörjar man även en DD, Due Diligance, som är nästa steg i processen. Från detta och framåt tittar man även gemensamt på en affärsplan och ett aktieägaravtal.

När ovanstående punkter är avklarade skriver man ett aktieöverlåtelseavtal. I det avtal regleras till exempel hur överlåtelsen ska ske och vilka garantier som säljaren lämnar.

Hur ser en lyckad process ut när man säljer ett bolag och den viktiga tiden efteråt?

Efter försäljningsfasen börjar en annan typ av fas där man måste lägga oerhört mycket tid på integrationen och se till att medarbetare trivs. Som nya ägare är det också viktigt att visa sig ute i den nya verksamheten. Det är viktigt att vara medveten att det är människor man jobbar med, förändring ska vara rolig men du bör också ha respekt för att det tar tid.

 

För mer information om Hammarvikens investeringsstrategi, vänligen kontakta

Anna Langenius,
Investment Manager
anna@hammarviken.com
0704-019201