Hjälp att utveckla bolag

Inom en snar framtid händer det mycket spännande på vårt kontor. Vi kan stolt berätta att Yuncture drar igång sitt sjunde inkubatorprogram nästa vecka, vilket betyder att kontoret snart fylls med nya talanger. Det var även snart ett år sedan vi lanserade Yuncture Extend, vår digitala plattform för entreprenörer, runt om i Sverige, som behöver hjälp att utveckla bolag, helt gratis. Tillsammans med Hammarviken, stöttar Yuncture nästa generations entreprenörer. Vid start av inkubatorprogrammen brukar vi få en hel del frågor kring ämnet att starta och utveckla bolag. Vi har därför sammanfattat de vanligaste funderingarna i denna artikel.

Det är en smidig och enkel process att starta sitt eget företag idag. Men hur gör du egentligen när ditt bolag är redo för nästa steg? Och hur skapar man långsiktig framgång? I denna artikel får du ta del av våra tips och kan få hjälp att utveckla ditt bolag, men även hur man senare i entreprenörsresan arbetar vidare med företagsutveckling, och på så sätt skapar en långsiktig framgång för sitt bolag. Att starta eget företag innebär ofta stora kostnader och tar mycket tid. Det är ett stort beslut som kommer påverka dig själv och din omgivning för en ganska lång tid framöver. Vi har därför gjort en checklista med 5 punkter som du borde fundera på innan du startar ditt egna företag.

Hjälp att utveckla bolag

5 saker att tänka igenom innan du startar ditt eget företag:

  • Affärsidén

Du bör göra ett omfattande förarbete i idéstadiet för att slippa att lägga ner tid och onödiga kostnader på en idé som inte håller i längden. Om du vill starta eget företag är det viktigt att göra en marknads- och konkurrentanalys samt undersöka vilken som är den bästa affärsmodellen för dig. Se också över vilka marknadsföringsmöjligheter som passar dig och ditt bolag.

För att sammanfatta det hela, tänk igenom hur du vill att hela bolaget ska vara uppstyrt innan du trycker på knappen och bygger bolaget. 

  • Timingen

Ett flertal undersökningar visar att den enskilt största framgångsfaktorn för att ett startup-företag ska lyckas är just timingen. Det spelar ingen roll hur mycket kapital du sitter inne på, hur bra din affärsidé är eller hur kompetent team du har, om inte marknaden är redo eller att de externa omständigheterna inte är de rätta.

  • Kapital

Se till att ha tillräckligt med kapital, alternativt en plan på hur du ska anskaffa kapital tidigt i startup-fasen. Det finns flera olika finansieringstips för dig som vill starta eget företag. Har ni möjlighet till ett banklån? Kan ni fråga nära och kära? Eller planerar ni en investeringsrunda? Fundera på flera olika alternativ för att anskaffa kapital, att starta eget företag innebär ofta en större kostnad.

  • Partnerskap

När du ska starta eget företag är det viktigt att hitta bra partners. Det kan vara en branschkollega, leverantör eller en kompetens som kan tillföra något direkt in i ditt bolag. Om du tror att du kan sköta allting själv är du fel ute. Du kommer då aldrig att utveckla bolaget framgångsrikt. Du måste ha flera kompetenta bolag och personer runtom som hjälper dig. Det kan kosta pengar under tiden, men träffar man rätt partner så är det garanterat värt det. Dessutom kan flertalet av dessa partners vara villiga att diskutera investering i ditt bolag. Detta är ofta förekommande, inte minst i startup-stadiet.

Ett vanligt exempel är att man hittar ett bra IT-utvecklingsbolag, som hjälper till att utveckla den digitala affärsidén. För att bibehålla ett bra samarbete och nära kontakt är det inte sällan som man diskuterar att ge utvecklarna andelar i bolaget. På så sätt ”låser man in” bra och tillförlitlig kompetens i bolaget, som förhoppningsvis är med under en lång tid.

  • Framtiden

Hur vill du att bolaget ska se ut om tre år? Skapa en långsiktig vision och se till att arbeta vidare med företagsutveckling för att skapa ett framgångsrikt bolag. Hamna inte i samma gamla spår, utan tänk alltid på vad som kan bli bättre och hur ni kan utveckla bolaget.

När bolaget väl är etablerat finns ingen tid för att vila. Det är då det roliga arbetet med företagsutveckling startar. Arbetet att utveckla sitt bolag har inga gränser eller slut. Det är viktigt att hela tiden anpassa sitt företag efter den utveckling som sker på marknaden. Kom ihåg att ett företag aldrig blir ”klart”.

Hjälp att utveckla bolag

Varför är det viktigt att arbeta med företagsutveckling?

Genom att utveckla ditt företag kan du nå högre omsättning, bättre lönsamhet eller få fler nyanställningar till exempel. Men hur gör man? Det finns olika delar i företaget som kan utvecklas, det kan vara din produkt/tjänst, företagskulturen eller relationen till era kunder, listan är oändlig. Vi har listat 3 tips för dig som vill ha hjälp att utveckla ditt bolag.

Hjälp att utveckla ditt bolag? Vi ger dig 3 konkreta tips.

  • Utvärdera

Utvärdera allt du gör hela tiden. Säljer ni en produkt eller tjänst? Titta på hur produkten/tjänsten fungerar i nuläget och hur man kan utveckla den vidare. Du kan få hjälp att utveckla ditt bolag genom att fråga era kunder/partners hur de upplever ert samarbete och hur ni skulle kunna utveckla relationen. Det finns förbättringspotential i allt, bara tiden sätter gränserna. Fundera också på framtiden och skapa en framtidsvision för bolaget. En anledning till varför man bör utvärdera sitt bolag är för att nå sitt långsiktiga mål.

  • Hitta rätt kompetens

Det är viktigt att hitta ett bra team och en bra struktur där alla kompletterar varandra. För att få en bra översikt på bolagets kompetens kan du göra en kompetensmatris. Punkta upp alla olika kompetenser ni anser att ni behöver i bolaget för att sedan jämföra punkterna med befintlig personal. Har du en lucka i ett viktigt kompetensområde? Utvärdera och diskutera huruvida ni löser problemet. Kanske kan ni utbilda befintlig personal? Rekrytera någon med kompetensen? Alternativt ta in en investerare som besitter den kompetens ni eftersöker. Hammarviken vill kunna tillföra någon typ av kompetens i de bolag vi investerar i. Med åren har vi samlat på oss bred kunskap inom entreprenörskap och i att driva bolag.

Är ni i startup-fasen kan ni ta kontakt med ett inkubatorprogram som kan hjälpa er, tex Yuncture. Yunctures fokus ligger på att knyta ihop nya, unga entreprenörer med näringslivet.

  • Struktur

En mindre rolig, men väldigt viktig punkt är att ha en bra struktur på allt administrativt i bolaget. En bra struktur bidrar automatiskt med mer tid över till värdeökande saker, som att exempelvis utveckla bolaget. Om du från dag ett har en bra struktur i bolaget så har du ett stort försprång. Det underlättar även om du någon gång i framtiden skulle välja att göra en exit och sälja bolaget. Potentiella investerare får nämligen ett stort förtroende för dig och ditt företag om du kan visa upp att all dokumentation, protokoll, avtal och liknande, är i ordning.