Happy pride – så blir ert företag mer inkluderande

Juni månad är som bekant förknippat med pride, en påminnelse om att HBTQI-personers rättigheter fortfarande kränks. Sveriges första pridefestival hölls 1998 och sedan dess har juni varit en månad för oss att lyfta HBTQI-personer och deras självklara plats i samhället. I samband med pridemånaden vill vi använda vår plattform för att sprida kunskap kring pride och HBTQI. Månstråle Dahlström driver vårt helägda dotterbolag Build Together, som jobbar med just social hållbarhet och mänskliga rättigheter. 

Månstråle har länge arbetat med mänskliga rättigheter och ett fokusområde har varit att stärka HBTQI-organisationer både i Sverige och internationellt. Hon har varit en del av Hammarviken och Build Together sedan hösten 2021 då hon lämnade sin roll som verksamhetschef på RFSU Göteborg. Build Together fokuserar på hållbarhetsfrågor och hur näringsliv kan och bör bidra till ett samhälle som är till för alla. 

Månstråle

Vad är din relation till West Pride/Prideveckan? 

– Min privata relation till pride kommer till liv genom mitt engagemang som förbundsstyrelseledamot i RFSU. Priderörelsen grundades 1970, året efter Stonewallupproret (NYC 1969) och är en påminnelse om att vi behöver fortsätta arbeta med HBTQI-personers rättigheter. 

Hur skapar man en inkluderande arbetsplats?

– Inkludering på arbetsplatsen handlar om beteende, bemötande och kultur. Det finns flera praktiska tillvägagångssätt för att rekrytera brett och på så sätt stärka organisationen, men det vi bör bära med oss är vikten av att skapa en arbetskultur som är inbjudande och öppen. På så sätt attraherar man och behåller arbetskraft. Något vi alla bör tänka på är om vi själva utmanar normer och välkomnar olikheter.

Här delar jag några tips kring inkludering: 

  • Höj kunskapen kring diskrimineringslagstiftningen, normkritik ¹, minoritetsstress ², mikroaggressioner ³, maktstruktur och HBTQI i företaget. 
  • Använd dessa lagar för att se över er egen verksamhet. Vad kan ni behöva lägga extra fokus på framöver? Gör sedan en tydlig actionplan med prioriteringsområden, ansvar, budget och uppföljning.  
  • Medvetna och omedvetna fördomar påverkar oss. När du egentligen tror att ditt beslut baseras på fakta kan det istället handla om förutfattade meningar. Se över organisationens fördomar och diskutera dem. 
  • Utgå inte från att du vet vilken pronomen personen i rummet önskar att du använder. Ta en “pronomenrunda” i början på nya möten för att lära känna varandra och öppna upp för att alla ska känna att det är möjligt att vara den man önskar på arbetsplatsen. 
  • Sist men inte minst: Tänk på att språk, bilder och begrepp påverkar hur inkluderade andra känner sig i er kommunikation. Här kan du läsa om hur du skriver normkritiskt.

Hur arbetar vi på Hammarviken? 

– För oss på Hammarviken är det viktigt att det vi gör påverkar samhället till det bättre. Vi vill ta vårt ansvar i det gemensamma arbetet att skapa ett samhälle som är till för alla. Öppenhet, ärlighet, respekt och kompetens är våra ledord och dessa genomsyrar allt vi gör.  

– Dessa värderingar är grunden till att vi startade Build Together AB (svb). Build Together skapar samhällsstärkande projekt och samarbeten. Vi vill ge fler möjlighet att bidra positivt till samhällsutvecklingen. Detta gör vi genom att stärka företag med kunskap och struktur kring mänskliga rättigheter. Vi stödjer företag i hur de kan arbeta samhällsstärkande utifrån sina verksamheter. Build Together bygger också partnerskap mellan näringsliv, civilsamhälle och myndigheter. 

Under hösten 2022 kommer Hammarviken att gå in i nästa fas av vårt hållbarhetsarbete. Även där ligger social hållbarhet högt på dagordningen, vilket innebär att ett av prioriteringsområdena är just mångfald och inkludering.  

Vill du lära dig med om just HBTQI föreslår vi att ni går in på RFSLs hemsida – där finns en uppsjö av fakta och metoder. https://www.rfsl.se/hbtqi-fakta/ 

Happy pride - så blir ert företag mer inkluderande

Begreppsbeskrivningar: 

Normkritik¹ är ett sätt att synliggöra, kritisera och förändra samhällets strukturer och normer som begränsar och exkluderar de individer som inte faller inom normen i samhället eller på arbetsplatsen.  

Minoritetsstress ² uppkommer på grund av negativa erfarenheter av t.ex. diskriminering, bemötande och kränkningar p.g.a. att en individ tillhör en minoritetsgrupp som gör en orolig att det ska hända igen.  

Mikroaggression ³ är ett subtilt nedvärderande beteende i ord, handling eller förhållningssätt som riktar sig till personer som diskrimineras.  Det kan handla om allt ifrån obetänksamma skämt och negativ jargong till diskriminering. Beteendet kan upplevas som oförargligt av andra men för dem som utsätts är det kränkande, stressande och utmattande.  

Maktstruktur sätter olika individer i mer eller mindre inflytande, möjligheten att påverka sitt eget liv och samhället. Detta skapar förutsättningar för normer.  

HBTQI ⁵ är ett begrepp för homosexuella, bisexuella, transpersoner, personer med queera uttryck och identiteter och intersexpersoner.