Hammarvikens framtid

I torsdags förra veckan åkte vi, för andra året i rad, ut till Nääs Fabriker utanför Göteborg för att ha en heldagskonferens. Vi valde att kombinera årets sista styrelsemöte med en strategidag för att prata om Hammarvikens framtid. Klockan 08.00 inledde vi dagen med en stabil hotellfrukost på hotellet. Därefter intog vi konferensrummet ”Bomull 6” i den gamla bomullsfabriken. Målet med dagen var att ta fram tydliga riktlinjer åt vilket håll Hammarviken ska gå åt. Allt material kommer att mynna ut i en ny affärsplan som Josefin kommer att skriva.

Vi gillar att jobba efter affärsplaner och i samband med varje förvärv vi gör i gruppen sätter vi tillsammans upp en plan. Dels för att vi och dotterbolaget ska ha samma bild av företaget, men också för att alla medarbetare ska veta åt vilket håll vi ska åt. Därför är det inte mer än rätt att vi lever som vi lär och faktiskt reviderar vår befintliga affärsplan och uppdaterar med nya och fräscha strategier och målsättningar.

Torsdagens upplägg byggde på två olika workshop-övningar med efterföljande tid för diskussion. Det första blocket handlade om att kartlägga allas syn på vad vi bör satsa på i stort. Därefter gick vi över till en övning som handlade mer om att komma på många så många affärsutvecklande idéer som möjligt. Idéerna kunde handla om alltifrån mindre aktiviteter till större organisatoriska målsättningar. Eftersom vi inte kommer att avslöja någonting av det vi kom fram till i torsdags så tänkte vi skriva några mål som stod med i den gamla affärsplanen.

Göra 1–2 bolagsförvärv per år

Med de bolag som vi förvärvat inom koncernen och även startat upp direkt under Hammarviken Företagsutveckling kommer vi absolut upp i 1–2 förvärv/uppstart per år.

Stärka Hammarvikens varumärke

Vi har sett en stor förstärkning av vårt varumärke sedan Yuncture startades. Nu har vi flertalet ambassadörer som pratar om Hammarviken ute på ”fältet”. Därutöver har vi även stärkt vårt varumärke i olika nätverk samt i den digitala världen.

Vara aktiva ägare i 8–10 st dotter- och intressebolag

Idag äger vi följande bolag; Stavdal, SafetyRespect, Hällingsjö Hus, Mera Maskin, Hammarviken Fastigheter, Partnerinvest, Yuncture och ”Företag X”. 8 stycken bolag som vi med andra ord är aktiva ägare inom idag men totalt har vi drygt 20 stycken bolag i koncernen.

Resultat efter finans 10 %

År 2017 omsatte vi runt 1 miljard KR och ett resultat efter finans på 130 MKR. År 2018 uppskattas bli lite mer.

 

Följ oss gärna på Facebook, Instagram och LinkedIn. Sök på Hammarviken så hittar ni oss.