Hammarviken startar projektutvecklingsbolag

Som ett naturligt steg i Hammarvikens fortsatta utveckling startar vi nu ett projektutvecklingsbolag som går under namnet Hammarviken Projektutveckling. Under detta bolag kommer vi att fortsätta investera i, och utveckla mark och fastigheter. Både bostäder och kommersiell- och samhällsbyggnation. Projekten kommer att drivas i egen regi eller i partnersamverkan beroende på storlek, geografi och fastighetstyp. 

Hammarviken har en stabil och stark kapitalbas och lång erfarenhet av inom bygg- och fastighetsbranschen. I och med starten av Hammarviken Projektutveckling har vi även tagit in Lars Ivarson som rådgivare och styrelseledamot i bolaget. Lars har över 40 års erfarenhet inom bygg- och fastighetsbranschen. När han, för ett antal år sedan, klev av som stadsbyggnadsdirektör i Göteborg startade han en egen konsultverksamhet som rådgivare vid större stadsutvecklingsprojekt. 

Idag har vi en handfull projekt igång, både genom Wellbo, som främst fokuserar på samhällsfastigheter och tillsammans med BJC, som i över 30 år har sysslat med fastighetsutveckling.  

Sofia Regestad, VD för Hammarviken Företagsutveckling berättar hur hon ser på satsningen: 

“Vi har tidigare arbetat med projektutveckling i mindre skala och känner nu att det är rätt tid för oss att göra denna satsning. Just projektutveckling är både spännande och viktigt då vi får möjlighet att vara med och bygga vårt framtida samhälle.” 

För frågor kopplat till Hammarviken Projektutveckling vänligen kontakta Sofia Regestad. 

Nyheter