Hammarviken startar kanal för visselblåsning

Nu har vi öppnat en koncerngemensam kanal där medarbetare har möjlighet att visselblåsa om det skulle uppstå missförhållanden som är av allmänintresse. Vi strävar efter att ha en öppen och transparent arbetsplats, där missförhållanden inte ska förekomma. Med hjälp av visselblåsarfunktionen kan vi tillhandahålla en säker och effektiv väg för att rapportera misstankar om pågående, eller tidigare, överträdelser av lagstiftning, missförhållanden, korruption och oegentligheter. Genom att göra det enkelt att rapportera ger det oss möjlighet att hantera eventuella fall på bästa sätt för att värma om medarbetarnas, kundernas och allmänhetens förtroende för oss. 

Kanalen är installerad på vår hemsida och vi använder oss av visslan.com. Här nedan förklarar de med egna ord vad begreppet visselblåsning innebär. 

Vad betyder visselblåsning? 

Visselblåsning betyder att anmäla oegentligheter som sker på ett företag, en myndighet eller liknande. Personen i fråga har varit eller är ofta anställd av organisationen i fråga och har, genom sitt arbete, upptäckt oegentligheten. De visselblåsningar som får mest uppmärksamhet är ofta de skandalomsusade, vilket inte alltid ger en rättvis bild över visselblåsning. Det handlar inte alltid om att läcka stadshemligheter, utan det kan också vara mindre oegentligheter, felaktigheter eller olagligheter. Det engelska whistleblowing eller whistleblower används ofta även i Sverige.

Vem kan rapportera via Hammarvikens kanal? 

Du som varit eller är verksam inom Hammarviken Företagsutveckling och våra dotterbolag har möjlighet att rapportera om eventuella missförhållanden.

Är du osäker på vad som gäller och hur rapporteringen går till uppmuntrar vi dig att läsa mer i vår vissarblåsarpolicy.

Hammarviken visselblåsning