Hammarviken går ur ISP

Hammarviken har efter fyra års engagemang gått ur sitt ägande i ISP Sport & Marketing. ISP ägs numera helt av den tidigare kompanjonen.