Hammarviken går in i Ambient Society

Hammarviken går, via sitt dotterbolag Partnerinvest, in som delägare i Ambient Society Group AB. Tillsammans med de två grundarna Christian Appelt och Magnus Söderström vill man vara ett alternativ till den traditionella konsultaffären.

Ambient Society är en plattform som knyter samman människor, idéer och teknik för att uppnå organisationers fulla potential. Genom specialiserad kompetens kring utveckling och innovation av tjänster och produkter hjälper man entreprenörer och organisationer, inom främst fordon-, industri- och Medtech-sektorerna, i en förändringsprocess.

”Ambient Society och Hammarviken är kompetensmässigt en perfekt match. Såväl våra befintliga som kommande investeringar kommer ha stor nytta av den kompetensbreddning som Ambient innebär för oss.” – Johan Berggren, Partnerinvest.

”I vår uppbyggnad av Ambient Society har vi hittat en perfekt partner i Hammarviken. Med deras fokus på långsiktighet, hållbarhet och med en värdegrund som vi fullt ut delar, kommer vi gemensamt skapa en plattform där innovation och entreprenörskap är i högsta fokus.”, säger Christian Appelt & Magnus Söderström.

I samband med Hammarvikens flytt till nya lokaler i centrala Göteborg önskar de, tillsammans med Yuncture och Ambient Society, kunna bygga en techplattform av olika kompetenser som kommer att användas i såväl Yuncture som Hammarvikens övriga dotterbolag.

”Jag är övertygad om att det kommer finnas mycket synergier mellan Ambient Society och Yuncture. Vi befinner oss i samma innovativa banor, och vi ser att både Yuncture-alumner och resten av vårt nätverk kan bli viktiga delar i samarbetet. Vi kommer att ha mycket utbyte av varandra – vilket är roligt!”  – Christoffer Rydhede, VD Yuncture.

FÖR MER INFORMATION, VÄNLIGEN KONTAKTA

Johan Berggren, Partnerinvest
johan@partnerinvest.se
0705-42 66 34

Hammarviken går in i Ambient Society

Mats Rydhede, Christoffer Rydhede, Johan Berggren, Sofia Regestad, Christian Appelt och Magnus Söderström.