Hällingsjö Hus har blivit ISO certifierade!

Vårt dotterbolag Hällingsjö Hus har tagit ett stort och viktigt steg i den fortsatta utvecklingen och blivit ISO certifierade. Syftet med ISO certifieringen är att kontinuerligt utveckla och förbättra verksamheten, både för medarbetare och kunder, och för att bli certifierad behöver man uppfylla kraven för aktuell ISO-standard.

Hällingsjö Hus började arbeta mot ISO certifieringen för cirka ett år sedan. Det var i samband med att de anställde Sara Hedskog, som fick rollen KMA-ansvarig. De områden som man valt att certifiera sig inom är ISO 9001 för kvalité, 14001 och 45001, som står för miljö och arbetsmiljö. Det betyder att man inom dessa områden uppfyller ISO-standardens krav och att man arbetar med förbättringar på ett strukturerat sätt.

Hällingsjö Hus kommer att fortsätta sitt förbättringsarbete för att 2030 nå verksamhetens hållbarhetsmål.

Hällingsjö Hus hållbarhetsmål 2030

  • Vi ska vara föregångare inom cirkulär ekonomi och utveckling/implementering av cirkulära affärsmodeller med ökad kundnytta
  • Vi ska endast nyttja träråvara som härrör från ansvarsfullt skogsbruk
  • Vi ska präglas av industriella processer med slutna materialflöden och eliminering av spill och avfall.
  • Vi ska fasa ut klasserade kemiska ämnen och leverera giftfria produkter*
  • Vi ska till minst 70% utnyttja fossilfria transporter
  • Vi ska ha ett systematiskt arbetssätt för att säkra socialt, miljö och ekonomiskt ansvarstagande i alla produktionsled

Hällingsjö Hus har blivit ISO certifierade!

*Giftfria produkter enligt Sveriges riksdag: Förekomsten av ämnen i miljön som har skapats i eller utvunnits av samhället ska inte hota människors hälsa eller den biologiska mångfalden. Halterna av naturfrämmande ämnen är nära noll och deras påverkan på människors hälsa och ekosystemen är försumbar.