Einar Christensen

Styrelseledamot

einar@hammarviken.com
0739-68 28 75

Einar Christensen var revisor och delägare på PWC med en rad kvalificerade uppdrag åt namnkunniga klienter, såväl privatägda som börsnoterade bolag. Einar var också revisor i Hammarvikensfären fram till att han avslutade sin tjänst på PWC och kom in i Hammarvikens styrelse 2014.

Einar är den som främst står för de finansiella analyserna i Hammarviken. Med sin erfarenhet och sitt intresse för investeringar, är han flitigt anlitad av gruppens olika bolag. Einar är också mycket engagerad i Hammarvikens finansiella placeringar i form av fonder och börsaktier.