Darsim Shaml

Damacon & Hammarviken Fastigheter

darsim@hammarviken.com
0730-57 37 76

Darsim började arbeta på Hammarviken år 2017. Numera arbetar Darsim med Hammarviken Fastigheter men ansvarar även för vårt helägda dotterbolag Damacon som köper och säljer begagnade maskiner i och utanför Sverige. Darsim är utbildad historielärare och har arbetat som språklärare och lärt ut svenska som andraspråk.

Darsim är även den på kontoret med flest språkkunskaper. Han pratar nämligen både kurdiska (sorani), arabiska, svenska och engelska. Även persiska och turkiska kan han förstå till viss del.