Darsim Shaml

Damacon

darsim@hammarviken.com
0730-57 37 76

Darsim började arbeta på Hammarviken år 2017 och hade till en början hand om fastigheterna tillsammans med Helene och Aleksander. Numera arbetar Darsim med att se över potentiella marknader i utlandet samt köper och säljer begagnade maskiner i och utanför Sverige. Darsim är utbildad historielärare i Irak och har arbetat som språklärare och lärt ut svenska som andraspråk i Sverige.

Darsim är även den på kontoret med flest språkkunskaper. Han pratar nämligen både kurdiska (sorani), arabiska, svenska och engelska. Även persiska och turkiska kan han förstå till viss del.