Darsim Shaml

Damacon & Marknadsanalys

darsim@hammarviken.com
0730-57 37 76

Darsim började arbeta på Hammarviken år 2017 och hade till en början hand om fastigheterna tillsammans med Helene och Aleksander. Numera arbetar Darsim med att se över potentiella marknader i utlandet samt köper och säljer begagnade maskiner i och utanför Sverige. Darsim är utbildad historielärare i Irak och har arbetat som språklärare och lärt ut svenska som andraspråk i Sverige.

Darsim är även den på kontoret med flest språkkunskaper. Han pratar nämligen både kurdiska (sorani), arabiska, svenska och engelska. Även persiska och turkiska kan han förstå till viss del.

Darsim Shaml