Build Together

Build Together verkar för en hållbar samhällsutveckling som är inkluderande, jämlik och tolerant. Visionen är att ge fler möjlighet att bidra positivt till samhällsutvecklingen samtidigt som det skapar värde för den egna verksamheten. Build Together erbjuder utbildning, processtöd och coachning för företag inom social hållbarhet, ett entreprenörsprogram samt samverkansmöjligheter inom social hållbarhet.

För mer information vänligen besök Build Togethers hemsida

Grundat
Antal entreprenörer i programmet
Anställda

Build Together grundades i början på 2021 och är ett helägt dotterbolag till Hammarviken. Det är ett socialt företag som är registrerat som ett aktiebolag med särskild vinstutdelningsbegränsning (AB SVB). Vinsten återinvesteras direkt i arbetet för en hållbar samhällsutveckling.

Genom de olika affärsområdena erbjuder man tjänster som möjliggör för näringsliv och andra aktörer att stärka förståelse och kunskap inom social hållbarhet. De vill knyta samman aktörer och individer för en långsiktig och hållbar samhällsutveckling för alla.

Inom Build Together finns gedigen erfarenhet inom mänskliga rättigheter, social hållbarhet samt inom näringsliv och entreprenörskap vilket ger ett brett perspektiv. Kontakta Månstråle för att ta reda på hur ditt företag kan arbeta med social hållbarhet.

Build Together AB(svb)

Jolengatan 21 A, 431 49 Mölndal

E-post: manstrale@build-together.se

Telefon: 031-89 50 40

www.build-together.se