BESAB

 

BESAB AB är ett oberoende specialistföretag inom berg, betong och grund. De är specialiserade på avancerade bergarbeten och betongreparationer av samhällsviktiga anläggningar. De olika tjänsterna BESAB erbjuder är allt ifrån tätning, förstärkning och underhåll av tunnlar, bergrum och bergslänter till att utföra betongreparationer på exempelvis broar, kraftverk, tunnlar och parkeringshus.

För mer information besök BESAB´s hemsida.

BESAB
Inträdesår
Omsättning i MSEK
Anställda

Hammarviken blev delägare i BESAB under våren 2021. Tillsammans med bolagets tidigare ägare och ledning fortsätter bolaget nu att utvecklas i kompanjonskap. Med BESAB´s 65-åriga erfarenhet som specialister inom berg, betong och grund utökar Hammarvikenkoncernen sin verksamhet inom bygg- och anläggningsbranschen.

Huvudkontoret ligger i Göteborg och verksamheten är indelad i två affärsområden vilka har fyra produktionsavdelningar vardera, som täcker det geografiska perspektivet.BESAB har sina kunder främst i Sverige men även i övriga Norden.

Via BESAB AB:s systerbolag BESAB Teknik AB erbjuder man teknikrelaterade tjänster inom koncernens olika delar. Man arbetar också aktivt nära universitet och skolor, för att på så sätt ha ”öra mot rälsen” i branschen.

Systerbolaget BESAB Maskin AB omhändertar koncernens maskinpark och ansvarar för förråd och verkstäder lokaliserade i Göteborg och Stockholm.

SafteyRespect 2020 | amCharts

BESAB AB

Tagenevägen 7, 422 59 Hisings Backa

Telefon: 031- 742 70 00

www.besab.se