Aleksander Barjaba

Hammarviken Fastigheter

aleksander@hammarviken.com
031-89 50 41
0722-41 18 21

År 2006 flyttade Aleksander från Korfu, Grekland till Sverige men började arbeta på Hammarviken först 2012. Innan Aleksander började hos oss jobbade han på PLL Fastighetsförvaltning och hade även på den tiden hand om vissa av Hammarvikens fastigheter.

Idag har Aleks daglig kontakt med våra hyresgäster och ser till att fastigheterna ser bra ut.

Aleksander Barjaba, fastighetsförvaltning på Hammarviken