2023 Ett rekordår för SafetyRespect

Med blicken fast riktad mot framtiden och stoltheten från ett framgångsrikt 2023 i bagaget, vill vi dela med oss av de framsteg och framgångar som vårt dotterbolag SafetyRespect har uppnått. Året som gått blev en milstolpe för SafetyRespect-gruppen med en imponerande omsättning på 272 miljoner kronor, vilket inte bara etablerar ett nytt omsättningsrekord utan också understryker den robusta tillväxt på cirka 25% per år sedan pandemiårets utmaningar. 

Ett särskilt imponerande avtryck under året var produktionen av 118 000 räckesnät i olika modeller, täckande en imponerande sträcka på ungefär 250 kilometer. Denna framgångsrika prestation visar på deras position som troligtvis världens största leverantör av kollektivt fallskydd. Med en sådan kapacitet och en förhoppningsvis ljusnande marknad ser vi med spänning fram emot vad 2024 har att erbjuda. 

SafetyRespect’s nyfikenhet och framåtanda driver de också att utforska och engagera sig i nya projekt som inte bara utmanar, utan även möjliggör innovativa lösningar inom fallskydd. Låt oss ta en närmare titt på några av de spännande projekt som de arbetar med just nu. 

 

 

Revingis i Vilnius, Litauen

I hjärtat av Vilnius, Litauen, bidrar SafetyRespect med sina Flexhängbryggor till byggnadsprojektet Revingis. Under ledning av huvudentreprenören UAB Agentus, har cirka 400 meter hängbryggor installerats över sex byggnader, för att kunna utföra säkra betongarbeten. Med förmågan att enkelt flyttas mellan våningsplan efter avslutat arbete, har dessa hängbryggor inte bara ökat mobiliteten jämfört med tidigare lösningar utan även automatiskt förbättrat fallskyddet på arbetsplatsen. Kundfeedbacken har varit överväldigande positiv, med en uppskattning av hängbryggornas mobilitet och det dubbla värdet de tillför projektet. Denna framgång bådar gott för framtida användning i liknande projekt.

 

Broprojekt i Kaunas, Litauen

I Kaunas, Litauen, står SafetyRespect bakom fallskyddslösningarna som skyddar arbetare under den omfattande ombyggnaden av A. Meškinis-bron. Genom ett samarbete med huvudentreprenören AB „Kauno tiltai”, har SafetyRespect Lithuania lyckats implementera säkerhetslösningar som främjar en säkrare arbetsmiljö.

Här kan du se en film från projektet:

 

SafetyRespect’s hållbarhetsarbete

Vid sidan av de imponerande tekniska framstegen och projektframgångarna har SafetyRespect även tagit stora kliv framåt i sitt hållberhetsarbete. De har precis slutfört en dubbel väsentlighetsanalys, ett viktigt steg för den kommande hållbarhetsrapporteringen enligt CSRD och ESRS. Förutom att peka ut de ämnen som ska inkluderas i SafetyRespects hållbarhetsredovisning, ger analysen insikter och förståelse för de olika hållbarhetsaspekter som företaget påverkar och påverkas av.  

Vi ser fram emot att tillsammans med SafetyRespect fortsätta resan mot innovation och säkerhet inom bygg- och anläggningsbranschen – alltid med målet att förbättra och skydda livet på arbetsplatser världen över.