Month / september 2022

    Loading posts...
  • Hällingsjö Hus har blivit ISO certifierade!

    Vårt dotterbolag Hällingsjö Hus har tagit ett stort och viktigt steg i den fortsatta utvecklingen och blivit ISO certifierade. Syftet med ISO certifieringen är att kontinuerligt utveckla och förbättra verksamheten, både för…